Rotbehandling

Vi använder oss av maskinell rensning och även laser för att eliminera bakterier i rotkanalen.