Protetik

Vi framställer kronor, broar, implantatkronor och implantatbroar samt hel och delproteser. Vi samarbetar med duktiga tandtekniker på enbart kvalitetslaboratorium i Sverige för att säkerställa bra material med känt innehåll och av högsta kvalitet.