Barntandvård

Enligt tandvårdslagen har barn och ungdomar rätt till kostnadsfri regelbunden och fullständig tandvård till och med det år de fyller 23. Du kan själv välja vilken tandläkare ditt barn ska gå till.