Laser

Vi använder laser till en mängd olika tillstånd för att optimera behandling t.ex. reducera/ta bort olika smärt tillstånd, behandla herpes och andra smärtsamma sår, behandla rotkanaler och tandköttsfickor, stimulera läkning efter extraktioner samt smärtbehandling av ömma käkleder.

Idag kan vi ofta ”borra” med laser i stället för konventionellt sätt vilket är betydligt mindre kännbart.